Uroda gwary poznańskiej: darmowa gra słowno-planszowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski mały
Nazwa projektu
Uroda gwary poznańskiej: darmowa gra słowno-planszowa
Skrócony opis projektu
Gra o gwarze poznańskiej: wykreowanie, wyprodukowanie oraz darmowa dystrybucja w szkołach ponadpodstawowych i bibliotekach.
Opis projektu
Bimba, kejter, tytka, klubry, fifny – to słowa, które mogą być prawdziwą zagadką dla słuchacza. Dla nas to jednak dobrodziejstwo poznańskiej gwary w czystej postaci. Polski język jest bogaty, różnorodny i fantastyczny, a jego częścią są także lokalne gwary, które sprawiają, że komunikacja jest jeszcze bogatsza! Chcemy na nowo pomóc odkryć i zarazem przywrócić do używania piękną gwarę poznańską opierając edukację o zabawę w formie drużynowej gry słownej.
---
Słownik do•mowy: gwara poznańska to nasza autorska drużynowa gra planszowa, która sprawi, że intrygujące słowa rozbrzmiewające na poznańskich fyrtlach, znajdą się na językach całej Polski!
---
Zasady gry są proste: dwie drużyny od 4 do 15 osób, tury trwające dokładnie minutę i 300 słów z gwary do opowiedzenia tak, by uczestnicy własnej drużyny je odgadli. W każdej turze jedna osoba z drużyny wciela się w rolę wyjaśniającego, który używając (i zarazem rozwijając) swoje zdolności szybkiego i zwięzłego opisywania, syntezowania i prostego przekazywania myśli, przedstawia kolejne słowa umieszczone na kartach, tak, by pozostali członkowie odgadli je w lot. Gra toczy się w opisany sposób do momentu, aż któraś z drużyn dotrze do końca planszy, posuwając się o jedno pole za każde odgadnięte hasło. Uwaga! By nie było za łatwo, w każdej drużynie jest także Szelma, który/a cały czas stara się przeszkodzić drużynie, w której się oficjalnie znajduje – a tak naprawdę ją sabotuje.
---
Przed właściwą grą wszyscy mogą zapoznać się ze słowniczkiem, gdzie w przystępny sposób - własnymi słowami - wyjaśniamy znaczenia poszczególnych słów z gwary. To także pozytywna edukacja!
---
Po wyprodukowaniu gry, rozprowadzimy ją po poznańskich szkołach ponadpodstawowych i bibliotekach, by można było z niej dowolnie korzystać.
---
Gra łączy w sobie zabawę, edukację gwary poznańskiej, uczy zwięźle przekazywać myśli oraz walczy z ubóstwem językowym, a do tego idealnie wpisuje się w megatrend na planszówki i wartościową rozrywkę offline.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

całe miasto - szkoły ponadpodstawowe oraz biblioteki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dostęp dla każdego mieszkańca
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby chcące poznać i przyswoić gwarę poznańską w sposób lekki i przyjemny -m.in.:
- uczniowie, którzy korzystają z kreatywnych i innowacyjnych technik nauczania
- nauczyciele, którzy w swej pracy często mierzą się z brakiem skutecznych narzędzi do angażowania uczniów
- osoby starsze, które dzięki grze uzyskają niższy spadek funkcji poznawczych
Uzasadnienie realizacji projektu
Poznańska gwara to część lokalnej kultury, którą warto ocalić przed zapomnieniem. Naszym celem jest promowanie języka i jego różnorodności, a także edukacja w zakresie poznańskiej gwary. Forma gry planszowej offline pozwoli połączyć edukację z rozrywką i jednocześnie pomoże walczyć z ubóstwem językowym i wymieraniem pięknych, lokalnych wyrazów. Wierzymy, ze projekty zbliżające ludzi i pozwalające na zachowanie kulturowej różnorodności są potrzebne, szczególnie w atrakcyjnej i pięknej oprawie, jaką możemy stworzyć.
---
Zalety:
- unikatowy temat dla miasta i mieszkańców - zadbanie o gwarę poznańską
- wspólna nauka, oparta o zdrową rywalizację i zabawę, to idealny sposób, by zdobywanie wiedzy było przyjemne, dodatkowo informacje przyswajane w ten sposób, są utrwalane na dłużej
- świadoma komunikacja – rozgrywka oparta na tłumaczeniu wymaga formułowania myśli i pojęć w taki sposób, aby były jasne dla odbiorców
- nastawienie na integrację – doświadczenie nauczania zdalnego pokazuje, jak ważne są interakcje, a nasze narzędzie je promuje.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasz zespół zawsze wdraża takie zasady projektowania, by umożliwiały jak najszerszą możliwość użytkowania oraz dystrybucję: doskonała czytelność, wysokie kontrasty, użyteczność i ogólne dostosowanie do różnych grup odbiorców to nasz cel. Podczas prac nad poprzednimi innowacjami, poznaliśmy i zrozumieliśmy potrzeby użytkowników projektowanych produktów - elementy gry zostaną zaprojektowane tak, by były czytelne, a jej zasady uproszczone. Gra zostanie przystosowania w maksymalnie możliwym stopniu dla osób z niepełnosprawnościami.
---
Projektując kierujemy się:
- sprawiedliwością użytkowania, aby produkt był użyteczny dla ludzi o różnych możliwościach,
- elastycznością użytkowania, aby produkt uwzględniał szeroki zakres preferencji i umiejętności odbiorców,
- by wdrażać prostą i intuicyjną obsługę – gra łatwą do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia,
- by wdrażać zauważalną informację – załączymy instrukcję krok po kroku,
- tolerancją błędu – produkt minimalizuje zagrożenia przypadkowego, zamierzonego działania,
- niewielkim wysiłkiem fizycznym – produkt będzie wygodny i będzie wymagał minimalnego wysiłku,
- użytecznością wymiarów – produkt lekki, kompaktowy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
produkcja gry 200 egzemplarzy 20 500
konfekcjonowanie i dystrybucja gry 200 egzemplarzy 5 500
przygotowanie gry (w tym honoraria autorskie, przygotowanie graficzne, opracowanie edytorskie) 14 000
SUMA: 40 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 500
Dodatkowe załączniki
karty karty_gwara3.jpg
przykład wyrazu tobraOK1920.jpg
przykład pudełka pudelko_edycjagwara.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Paczkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania opiniuje projekt pn. "Uroda gwary poznańskiej: darmowa gra słowno-planszowa" pozytywnie. Pozytywną opinię na temat projektu przedstawiła także miejska instytucja kultury - Wydawnictwo Miejskie Posnania. Projekt został dobrze przygotowany i przedstawiony, jest interesujący i ważny dla zachowania kulturowego dziedzictwa Poznania. Ma on charakter projektu edukacyjno-informacyjnego z ciekawą formą udostępniania go zarówno dzieciom i dorosłym (dystrybucja do szkół i bibliotek). Dokładnie zostały opisane również zasady dotyczące gry. Wnioskodawca uwzględnił sugestię wydziału merytorycznego zawartą w opinii Wydawnictwa Miejskiego Posnania dotycząca zwiększenia poszczególnych składowych kosztorysu a w rezultacie ogólnej wartości projektu do 40.000,00 zł oraz uwzględnieniu kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach (dot. użytkowania, eksploatacji oraz ewentualnej wymiany). Projekt spełnia wymogi formalne i finansowe zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP, Joanna Gaca-Wyczółkowska - Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania (opina pomocnicza).
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja udzielona.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.